Zaloguje się
or
Tel +48 698 615 740

Podłączenie wyświetlacza dotykowego 3.2 cala 320×240 z sterownikiem ILI9341

19 czerwca, 2023

W artykule znajduje się wszystko czego potrzebujemy do wyświetlania i obsługi dotyku. Przedstawione podłączenie wyświetlacza do płytki Arduino MEGA2560 i napisanie prostego programu, który pokaże zasadę działania tego wyświetlacza.

Spis treści

 • Krótki opis
 • Specyfikacja
 • Wykorzystane komponenty
 • Podłączenie
 • Wgranie potrzebnych bibliotek
 • Wykorzystanie przykładów
 • Zaprogramowanie
 • Działanie wyświetlacza
 • Pliki do pobrania

Krótki opis

Wyświetlacz można używać bezpośrednio do wyświetlania znaków, grafiki i obrazów w formacie BMP. Dostępne jest sterowanie dotykowe.

Specyfikacja

 • Rozmiar: 3.2 cal szeregowy SPI
 • Rozmiar wyświetlacza: 55.00(W)X89.30(H)mm
 • Element sterownika: aktywna matryca a-si TFT
 • Układ pikseli: pionowy pasek RGB
 • Sterownik IC: ILI9341
 • Podświetlenie: biała dioda LED
 • Kierunek oglądania: godzina 6
 • Głębokość koloru: 65K
 • Rozdzielczość (kropki): 240RGB * 320 punktów
 • Interfejs danych: 4-przewodowy interfejs SPI
 • Napięcie VCC: 3.3V – 5V
 • Napięcie IO: 3.3V

Wykorzystane komponenty

 • Dotykowy Wyświetlacz LCD TFT przekątna 3.2″  + Pióro
 • MEGA 2560 R3 ATMega2560 16MHz – CH340 + Kabel USB
 • 7 rezystorów 2.2kΩ
 • 7 rezystorów 5.1kΩ

Podłączenie

Podłączamy wyświetlacz zgodnie z poniższym schematem

Piny arduino MEGAPiny wyświetlacz
50/MISOT_DO, SDOK (MISO)
51/MOSIT_DIN, SDI (MOSI)
52/SCKT_CLK, SCK
7T_CS
8RESET
9DC
10CS
5VLED, VCC
GNDGND

Wgranie potrzebnych bibliotek

Do obsługi wyświetlacza użyjemy bibliotek od Adafruit, konkretnie Adafruit ILI934, możemy ją zainstalować z menadżera bibliotek i pobrać wszystkie potrzebne biblioteki, które nam zaproponuje. Dodatkowo pobieramy Adafruit GFX, jeżeli wcześniej nie została pobrana. Do obsługi wyświetlacza pobieramy XPT2046_Touchscreen i SPI. Wszystkie potrzebne biblioteki znajdują się na dole artykułu.

Wykorzystanie przykładów z bibliotek

Jeżeli chcemy przetestować czy wyświetlacz nam działa możemy skorzystać z przykładów, które oferuje nam adafruit. Wybieramy graphictest i w odpowiednich miejscach dopisujemy te linijki kodu.

//dopsiujemy pod innymi #define
#define TFT_RST 8
//dopisujemy TFT_RST do tworzonego obiektu
Adafruit_ILI9341 tft = Adafruit_ILI9341(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);

Po dopisaniu ich możemy wgrać i przetestować działanie wyświetlacza. Jeżeli nie działa należy sprawdzić połączenie.

Następnie możemy przetestować dotyk, w tym celu przechodzimy do przykładu z biblioteki XPT2046_Touchscreen i odpalamy TouchTest jedyne co zmieniamy, to CS_PIN na 10 i komentujemy 11 linijkę, a z 9 usuwamy komentarz. Całość powinna wyglądać tak jak poniżej

Zaprogramowanie

Na samym początku wgrywamy potrzebne biblioteki, definiujemy piny i kolory, aby móc z nich później korzystać.

#include "Adafruit_ILI9341.h"
#include "Adafruit_GFX.h"
#include "XPT2046_Touchscreen.h"
#include "SPI.h"

#define TFT_DC 9
#define TFT_CS 10
#define TFT_RST 8
#define CS_PIN 7

#define BLACK 0x0000
#define BLUE 0x001F
#define RED 0xF800
#define GREEN 0x07E0
#define CYAN 0x07FF
#define MAGENTA 0xF81F
#define YELLOW 0xFFE0
#define WHITE 0xFFFF

Deklarujemy zmienne oraz tworzymy potrzebne obiekty.

/* --------------------------------- */
int16_t WIDTH;  // zainicjowanie zmiennej służącej nam do tworzenia przycisków
int16_t HEIGHT; // zainicjowanie zmiennej służącej nam do tworzenia przycisków
/* --------------------------------- */

Adafruit_ILI9341 tft = Adafruit_ILI9341(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST); //stworzenie obiektu obsługującego wyświetlacz
XPT2046_Touchscreen ts(CS_PIN);                  // stworzenie obiektu pełniącego rolę ekranu dotykowego

Konfiguracja ekranu w funkcji setup() oraz wyświetlenie podstawowego prostokąta. Zakomentowane linijki kodu, to prostokąty, które pomogą lepiej zwizualizować podział ekranu na 3 wiersze i 5 kolumn. Wystarczy je odkomentować, aby zobaczyć efekt.

void setup() {
 Serial.begin(9600); // Rozpoczęcie transmisji szeregowej
 //do wyswietlacza
 pinMode(TFT_CS, OUTPUT);
 pinMode(CS_PIN, OUTPUT);
 digitalWrite(TFT_CS, HIGH);
 digitalWrite(CS_PIN, HIGH);

 tft.begin();       // Rozpoczęcie pracy ekranu
 tft.fillScreen(BLACK);  // Wypełnienie ekranu kolorem czarnym
 tft.setRotation(1);    // ustawienie rotacji ekranu na poziomą
 tft.setTextColor(WHITE); // Ustawienie koloru tekstu na czarny

 ts.begin();     //rozpoczęcie działania dotyku
 ts.setRotation(1); //ustawienie położenia ekranu

 //podział ekranu na 3 wiersze i 5 kolumn
 HEIGHT = tft.height() / 3;
 WIDTH = tft.width() / 5;

 // tft.fillRect(WIDTH * 0, HEIGHT * 0, WIDTH, HEIGHT, RED);
 // tft.fillRect(WIDTH * 1, HEIGHT * 0, WIDTH, HEIGHT, GREEN);
 // tft.fillRect(WIDTH * 2, HEIGHT * 0, WIDTH, HEIGHT, MAGENTA);
 // tft.fillRect(WIDTH * 3, HEIGHT * 0, WIDTH, HEIGHT, BLUE);
 // tft.fillRect(WIDTH * 4, HEIGHT * 0, WIDTH, HEIGHT, YELLOW);

 // tft.fillRect(WIDTH * 0, HEIGHT * 1, WIDTH, HEIGHT, YELLOW);
 // tft.fillRect(WIDTH * 1, HEIGHT * 1, WIDTH, HEIGHT, MAGENTA);
 // tft.fillRect(WIDTH * 2, HEIGHT * 1, WIDTH, HEIGHT, BLUE);
 // tft.fillRect(WIDTH * 3, HEIGHT * 1, WIDTH, HEIGHT, GREEN);
 // tft.fillRect(WIDTH * 4, HEIGHT * 1, WIDTH, HEIGHT, RED);
 //
 // tft.fillRect(WIDTH * 0, HEIGHT * 2, WIDTH, HEIGHT, BLUE);
 // tft.fillRect(WIDTH * 1, HEIGHT * 2, WIDTH, HEIGHT, WHITE);
 // tft.fillRect(WIDTH * 2, HEIGHT * 2, WIDTH, HEIGHT, BLACK);
 // tft.fillRect(WIDTH * 3, HEIGHT * 2, WIDTH, HEIGHT, RED);
 // tft.fillRect(WIDTH * 4, HEIGHT * 2, WIDTH, HEIGHT, MAGENTA);

 tft.fillRect(WIDTH * 2, HEIGHT * 1, WIDTH, HEIGHT, GREEN); //wyświetlenie zielonego prostokąta
 tft.setTextSize(2);                     //ustawienie rozmiaru tekstu
 tft.setTextColor(WHITE);                  //ustawienie koloru tekstu
 tft.setCursor(WIDTH * 2.05, HEIGHT * 1.4);         //ustawienie pozycji kursora
 tft.print("START");                     //wyświetlenie tekstu na ekranie
}

Tworzymy zmienną globalną sw (switch = przełącznik), która będzie odpowiadała za zmianę napisu i koloru prostokąta. Od razu przypisujemy jej wartość false, aby po kliknięciu zmieniła się na true i tym samym od razu wyświetlił się stop na wyświetlaczu.

bool sw = false;

W funkcji loop() tworzymy zmienną xpos i ypos. Tworzymy obiekt, który pozwoli na pobieranie informacji o aktualnym nacisku palca, dzięki czemu ustalimy odpowiedni punkt, którego po dotknięciu wykona się kod.

void loop() {
 uint16_t xpos, ypos;     // inicjacja zmiennych służących do ustalenia składowych x i y pozycji kursora
 TS_Point tp = ts.getPoint(); // Stworzenie obiektu do ustalania aktualnego punktu na ekranie

 if (tp.z > 500) {                // sprawdzanie czy punkt znajduje się w granicach ustalonych na początku programu
  xpos = map(tp.x, 3900, 150, 0, tft.height()); // rozdzielenie zmiennej tp na składową x poprzez funkcję mapowania
  ypos = map(tp.y, 150, 3700, 0, tft.width());  // rozdzielenie zmiennej tp na składową y poprzez funkcję mapowania
  if (ypos > 120 && ypos < 240) {
   if (xpos > 96 && xpos < 144) {
    if (sw) {                           //jeżeli sw jest równy prawda, to wykonaj poniższy kod
     tft.fillRect(WIDTH * 2, HEIGHT * 1, WIDTH, HEIGHT, GREEN); //wyświetlenie zielonego prostokąta
     tft.setTextSize(2);                     //ustawienie rozmiaru tekstu
     tft.setTextColor(WHITE);                  //ustawienie koloru tekstu
     tft.setCursor(WIDTH * 2.05, HEIGHT * 1.4);         //ustawienie pozycji kursora
     tft.print("START");                     //wyświetlenie tekstu na ekranie
     sw = false;                         //ustawienie zmiennej sw na false
     Serial.println("Start");
    } else {                          //w przeciwnym wypadku wykonaj ten pod else
     tft.fillRect(WIDTH * 2, HEIGHT * 1, WIDTH, HEIGHT, RED); //wyświetlenie czerwonego prostokąta
     tft.setTextSize(2);                    //ustawienie rozmiaru tekstu
     tft.setTextColor(WHITE);                 //ustawienie koloru tekstu
     tft.setCursor(WIDTH * 2.15, HEIGHT * 1.4);        //ustawienie pozycji kursora
     tft.print("STOP");                    //wyświetlenie tekstu na ekranie
     sw = true;                        //ustawienie zmiennej sw na true
     Serial.println("Start");
    }
    delay(500); //opóźnienie
   }
  }
 }
}

Po napisaniu całego programu i wgraniu go na płytkę, po wciśnięciu start, powinno zmienić się na stop razem z tłem.

Działanie wyświetlacza

Pliki do pobrania

Sticky
Możliwość komentowania Podłączenie wyświetlacza dotykowego 3.2 cala 320×240 z sterownikiem ILI9341 została wyłączona
Adrian Wojtala

Adrian Wojtala

Ma 21 lat. Studiuje informatykę na Uniwersytecie DSW, ukończył technikum o profilu technik-informatyk. Interesuje się programowaniem i w przyszłości ma plan zostać back-end developerem. Swoją przygodę z Arduino rozpoczął podczas praktyk od września 2021 r.

Comments are closed.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.