Zaloguje się
or
Tel +48 698 615 740

Data Publikacji 19.08.2022r

AJmaker sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w ramach postepowania ofertowego w ramach projektu „Opracowanie prototypu mieszalnika i zalewacza żywic do desktopowej odlewarki próżniowej” realizowanego w ramach „Bony na innowacje dla MSP z Dolnego Śląska” w ramach Działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1. Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny,   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Przedsiębiorstwa i innowacje, współfinansowanegoześrodkówEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnego.

Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnego prototypu urządzenia – automatycznego mieszalnika żywic odlewniczych w próżni, przystosowanej do użycia w desktopowej odlewarce żywicznej. Wynalazek stanowić ma moduł doodlewarkipróżniowej. Celem realizacji projektu jest opracowanie prototypu mieszalnika i zalewacza żywic do desktopowej odlewarki próżniowej, który będzie można następnie wdrożyć.

Wykonawcą usługi/usług mogą być podmioty uprawnione do świadczenia usług badawczo rozwojowych, tj.

a) „organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 pkt 83

rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, posiadające kategorię naukową A+, A

albo B przyznaną na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce; lub

b) spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo

o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; lub

c) centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o

szkolnictwie wyższym i nauce; lub

d) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art.

17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności

innowacyjnej; lub

e) akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub

notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30

sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności; lub

f) Sieć Badawcza Łukasiewicz, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o

Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Termin składania ofert.

Od dnia 19.08.2022 r. do dnia 28.08.2022 r

Ofertę należy złożyć  osobiście bądź listownie na adres Zamawiającego:

AJmaker Sp. z o.o.                                                      

Joachima Lelewela 16A/2

58-100 Świdnica

lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@ajmaker.pl nie później niż do dnia 28.08.2022 r. otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.08.2022 r. o godz. 8:00 w siedzibie głównej przedsiębiorstwa.

Szczegółowe warunki postępowania oraz formularze znajdują się w treści zapytania ofertowego.

Zapytanie Ofertowe

Data Publikacji 29.08.2022

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż AJmaker Sp. z o. o. wybrała zwycięską ofertę na realizację usługi badawczo – rozwojowej w ramach projektu „Opracowanie prototypu mieszalnika i zalewacza żywic do desktopowej odlewarki próżniowej” realizowanego w ramach „Bony na innowacje dla MSP z Dolnego Śląska” w ramach Działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1. Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny,   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Przedsiębiorstwa i innowacje, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapraszam do zapoznania się z załączonym Protokołem z wyboru Oferty

 Protokół z wyboru oferty

Comments are closed.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.